Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú základné práva a podmienky spolupráce medzi spoločnosťou Totem s.r.o. a jej zákazníkmi.

1) INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Prevádzkovateľom portálu www.rentoutdoor.sk je spoločnosť Totem s.r.o. so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10  Trebatice, IČO: 357 83 991, IČ DPH: SK2020256326. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, vložka 32036/T.

2) CENA PRENÁJMU A ZÁLOHA

Naša spoločnosť je platcom DPH. Všetky ceny tovaru uvedeného na portáli www.rentoutdoor.sk sú uvedené vrátane DPH. Cena za prenájom príslušného produktu je uvádzaná za 1 deň (24 hodín). Cena za prenájom konkrétneho produktu je uvedená v cenníku. K cene prenájmu účtujeme zálohu (v závislosti od druhu produktu), ktorá Vám bude po vrátení zapožičanej veci vrátená späť. V prípade, že bude tovar, resp. niektoré jeho súčasti poškodené, bude náhrada škody zúčtovaná z finančnej zálohy v alikvótnej čiastke v závislosti od rozsahu poškodenia.

3) ÚČTOVANIE DĹŽKY PRENÁJMU

Cena za prenájom príslušného produktu je uvádzaná za 1 deň (24 hodín), t. j. od konkrétneho dňa a hodiny do konkrétneho dňa a hodiny, kedy si zákazník tovar vyzdvihne a vráti. V prípadne neskoršieho vrátenia produktu bude zákazníkovi účtovaný každý ďalší začatý deň. V prípade zasielania zapožičaného produktu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, nebude zákazníkovi účtovaný deň, kedy je tovar odosielaný.
V prípade víkendového prenájmu je nájomné účtované nasledovne:

 • Prenájom piatok – nedeľa (vyzdvihnutie produktu vo štvrtok po 15.00 hod a vrátenie v pondelok do 15.00 hod) – 3 dni
 • Prenájom piatok – nedeľa (vyzdvihnutie produktu v piatok po 15.00 hod a vrátenie v pondelok do 15.00 hod) – 2 dni

4) REZERVÁCIA PRODUKTOV

Rezerváciu produktu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:

 • Vyplnením kontaktného formulára v časti “Kontakt”
 • Zaslaním e-mailu na obchod@totemsro.sk
 • Telefonicky na čísle 0915 878 974 (počas pracovných dní v čase od 8.00 do 19.00 hodiny)
 • Osobne

Každá rezerváciu musí obsahovať údaje o objednávateľovi (meno a priezvisko, fakturačnú adresu, názov a množstvo prenajímaného tovaru, e-mailový a telefonický kontakt).

5) POTVRDENIE REZERVÁCIE

Rezerváciu produktu na konkrétny termín zákazníkovi potvrdíme jedným z nasledovných spôsobov, v závislosti od typu, ktorým rezerváciu zákazník vykoná:

 • E-mailom
 • Telefonicky

6) PREVZATIE TOVARU

Zapožičaný tovar je možné si vyzdvihnúť priamo v Trebaticiach (pri Piešťanoch), prípadne Vám ho vieme zaslať, resp. doviesť, pričom dopravu účtujeme individuálne v závislosti od druhu tovaru, spôsobu prepravy a vzdialenosti.
Hlavne pri objemných a ťažkých produktoch (stany, spacáky) odporúčame osobné vyzdvihnutie si produktov.

Upozornenie: Vojenský hangár nie je možné, vzhľadom na svoju váhu, zasielať kuriérskou prepravnou spoločnosťou!

 • Osobný odber – tovar si môžete osobne vyzdvihnúť v Trebaticiach pri Piešťanoch (po telefonickej alebo mailovej dohode!!!).
 • Kuriérska služba – kuriérska služba prostredníctvom spoločnosti GLS-Slovakia, pričom cena prepravy je účtovaná individuálne v závislosti od druhu prenajímaného produktu a jeho množstva. Cena za dopravu bude zákazníkovi oznámená pri dojednávaní rezervácie.

7) ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Zákazník zodpovedá za prenajatý produkt v plnom rozsahu. Prenajímateľ – spoločnosť Totem s.r.o. je povinná zákazníka upozorniť na vady a poškodenia prenajímaného produktu.
V prípade, že zákazník vráti prenajatý produkt poškodený alebo s vadami, bude mu náhrada škody zúčtovaná zo zálohy, ktorú za produkt zložil.
Zákazník je povinný používať produkt s ohľadom na jeho charakterové vlastnosti a špecifikácie, napr. nepoužívať otvorený oheň v blízkosti stanov alebo spacákov, nechodiť do spacáku v obuvi alebo špinovom oblečení…

8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje o zákazníkoch budú spracované výlučne v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. O každom zákazníkovi (fyzická osoba) bude prevádzkovateľ portálu zhromažďovať a spracovávať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • adresa (ulica a číslo, PSČ, mesto, krajina)
 • e-mail
 • telefonický kontakt

V prípade zákazníka, ktorým je právnická osoba budú okrem vyššie uvedených údajov zhromažďované a uchovávané aj nasledovné údaje:

 • IČO
 • DIČ, resp. IČ DPH
 • názov firmy

Údaje o každom zákazníkovi (fyzické aj právnické osoby) nebudú nikde zverejňované ani poskytnuté tretej osobe. Budú použité výlučne pre spracovanie objednávok a pre komunikáciu so zákazníkom, prípadne pre marketingové účely prevádzkovateľa internetového obchodu.

9) POUŽÍVANIE MATERIÁLOV Z WEBSTRÁNKY

© 2000 - 2013 Totem s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od spoločnosti Totem s.r.o. zakázané.